Thursday, June 08, 2023

(கற்றதும் பெற்றதும் பார்த்ததும்) - 06/06/2023

 

கடந்த மே 30 தொடங்கிய அரசு கலைக்கல்லூரிகளின் கலந்தாய்வு நேற்று ஜூன் 06 இறுதிக்கட்டக் கலந்தாய்வோடு முடிந்தது.

(கற்றதும் பெற்றதும் பார்த்ததும்)